Cor de Waard Assurantien

Verzekeringen

Nederland behoort tot de landen waar per gezinshoofd in premie het meest verzekerd wordt. Op zich niet zo verwonderlijk als wij daarbij in betrekken dat de overheid flink terug treedt. Maar ook de gezonde economie speelt hierbij een rol, denk u maar aan de stijging van het eigen woningbezit.

Verzekeringen daarentegen zijn onlosmakelijk verbonden met de risico's die wij lopen.Verzekeren is een goede zaak, er dient wel rekening gehouden te worden met hetgeen dat echt noodzakelijk is en hetgeen dat men als luxe zou kunnen zien.

Door middel van een goede risicoanalyse komt men erachter wat wel en wat niet nodig is. In zo'n risicoanalyse worden alle factoren betrokken zoals heden en toekomst. Maar ook scenario's die zouden kunnen gebeuren zoals werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, studie voor kinderen of een goed pensioen. Op basis van de uitkomsten wordt een advies verstrekt.

Direct verzekeren: